ЦДГ №13 "Звездичка"

Сайт на общинска ЦДГ №13 "Звездичка", гр. Варна

ЦДГ №13 "Звездичка" header image 3

Начало

ЦДГ№13”Звездичка”със своя директор г-жа  Лидия Георгиева, учителски колектив и изключително богата дейност години наред доказва своя професионализъм и работи в най-новите области на предучилищното възпитание .Това я нарежда сред водещите детски заведения на град Варна.

Целодневна детска градина №13 „Звездичка” се намира в централната част на град Варна,  на улица „Ф. Ж. Кюри” № 14 с капацитет 165 деца.

Градината се посещава от 216 деца, разпределени в 7 групи съобразно възрастта и желанието на родителите

Строежът на сградата започва през 1984 г.,а тържественото откриване и именуване на детското заведение „ЗВЕЗДИЧКА” се  отбеляза  на 27 май  1985 г.

От 1 септември 1985г. ЦДГ №13 “ Звездичка”започва да функционира с 6 групи с общ капацитет 180 деца. Първото прието дете е Дамян Владимиров Щерев, роден 1980 г.

Детската градина е определена за базова по роден език към ИУУ в гр. Варна.

На 27 май 1986 г. празнично е отбелязан първият рожден ден на детска градина “ Звездичка”.,

От 1998 г. ЦДГ №13 “ Звездичка” – гр. Варна се занимава с екологично възпитание и умело води стъпка по стъпка своите възпитаници към разкриване  тайните на знанието и любовта към природата.

Вече дванадесет години  колективът на ЦДГ № 13 „ЗВЕЗДИЧКА” работи ентусиазирано и отговорно по Европейския проект „Екоучилища” и „ Учим за гората”.
ЦДГ “ Звездичка “ е включена в Европейски проект “Екоучилища” към БД “ Син флаг”, ръководен от ФЕОЕ и на 29. 11. 2000 г. за първи път в гр. Варна се присъжда награда “Зелен флаг “, която е признание и уважение към работата на детското заведение, постигнало забележителни резултати в своите програми и дейности, съобразени с екологичното възпитание на децата. В детската градина е открит Еко кабинет със съдействието на Община Варна и фирма “ Шеле”- 2001г . и “Детско морско скаутско училище “, което е първата регионална детска скаутска организация .

С професионалния си опит педагогическият колектив на ЦДГ№13”Звездичка”привлича все повече организации с идеална цел, културни институции, екологични организации.В детското заведение е изграден модел за мултиплициране на знания и опит от деца,родители и общественост.Взаимодействието на децата и публичните личности с творци от изкуствата,културата и науката осигурява възможност за непосредствено общуване,помага им да изградят свое отношение за обществото,което ги заобикаля. Приоритет в работата на колектива е повишаване професионалната квалификация на учителите чрез използване на интерактивни информационни технологии в учебния процес за постигане на по-високо качество и ефективност на обучението.

В ЦДГ № 13 „Звездичка” под ръководството на г-жа Лидия Георгиева – директор на детската градина  работят високо квалифицирани педагогически кадри, от които : двама с първа   ПКС, осем с втора ПКС, двама с трета ПКС, трима с четвърта ПКС и четири с пета  ПКС.

Детската градина е удостоена с много отличия и награди,  сред  тях  е и престижната общинска  награда „Варна” за високи постижения в системата на предучилищното възпитание с носител г-жа Лидия Георгиева – директор на годината през 2006 г.  и най-добър учителски колектив през 1999 г.

Взаимодействието, добрият диалог и сътрудничество между детското заведение и държавни, общински и НПО организации дава възможност реализираните проекти и дейности да бележат един иновационен подход и нова посока за гражданското възпитание на децата.

Партньори на ЦДГ 13 „Звездичка”:

-     Фондация за екологично образование  ECO SCHOOLS

-     БД „ Син флаг”

-          Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район

-          Военноморски сили

-          Моряшки професионален съюз

-          ДИПКУ – Варна

-          Феста Делфинариум  Варна

-          БАН Институт по океанология – Варна

-          Регионален исторически музей – Варна

-          ОЦОСУР – Варна

-          ДПП „Зл. Пясъци”

-          Медицински университет катедра „Биохимия”

-          Национално Движение Русофили

-          НОАП „Н.Коперник”

-     Фондация „Карин дом” -ЦСРИ

-     Сдружение „Аз обичам водата”

-          РИОСВ – Варна

-          РЗИ – Варна

-          Сдружение „Дай,бабо,огънче”

-          НПО „Сороптимист Интернешънъл”

-          НПО „Агролинк”

-          ЕКОПАК –България

-          Съюз на фелинолозите в България

Детската градина активно се включва в инициативи от градски, регионален, национален и международен мащаб и  възпитаниците ни заслужено получават грамоти , награди и отличия в конкурсите.